Zbiór informacji o zdarzeniach katastrofalnych w środowisku Dolnego Śląska prowadzony od grudnia 2007 r. oraz dodatkowe wiadomości z innych części kraju, Europy, świata o najbardziej spektakularnych procesach geomorfologicznych
Blog > Komentarze do wpisu
Rzeka Ślęza

Przepływająca przez Wrocław Slęza jest ciekiem, który z reguły nie budzi większego zainteresowania. Nie ma na jej temat wielu informacji w literaturze hydrologicznej czy geomorfologicznej. Ślęza ma swoje źródła na Przedgórzu Sudeckim, w obrębie Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich. Jej zlewnia obejmuje obszar ok. 971,5 km², długość uregulowanego koryta wynosi ok. 78,6 km. Rzeka przecina głównie tereny rolnicze. Po minięciu zachodnich osiedli Wrocławia uchodzi do Odry na wysokości Kozanowa. Najważniejszymi dopływami Ślęzy są: Szklarka (lewy dopływ), Krzywula (lewy), Oleszna (lewy), Mała Ślęza (prawy), Żurawka (prawy), Kasina (lewy). W granicach Wrocławia, oprócz Kasiny, do Ślęzy uchodzą też: Olszówka Krzycka, Grabiszynka i Toczek. Reżim rzeki jest mieszany - śnieżno-deszczowy, z maksimami przepływów w marcu i lipcu. Najniższe stany wody obserwowane są jesienią (wrzesień-listopad) i zimą (grudzień-styczeń).

Przy odrobinie większego zainteresowania okazuje się, że Slęza jest sprawczynią wielu problemów natury hydrologicznej i ekonomicznej. Jak pokazały zdarzenia z 2010 r., jej wezbrania mogą powodować poważne zagrożenie powodziowe. Dotyczy to choćby odcinka ujściowego przy Kozanowie, gdzie podczas wysokiego stanu Odry na Ślęzie dochodzi do zjawiska cofki.

Koryto Slęzy jest na wielu odcinkach zamulone i nierzadko zarośnięte. Sytuacja taka powoduje, że na wysokości wsi Rzeplin, Karwiany i Komorowice podczas wysokiego stanu wody Ślęzy dochodzi do cofek na jej dopływach - Żurawce i Żalinie. W konsekwencji zalaniu poddane są okoliczne pola oraz miejscowości Żórawina i Stary Śleszów. W nie najlepszej kondycji są wały przeciwpowodziowe. Również brzegi rzeki bywają silnie podmyte (co ilustruje poniższa fotografia z wrocławskiego Muchoboru, wykonana w czerwcu 2011 r.).

Ślęza

W ostatnich latach na Ślęzie aktywnie działają Bobry. W 2010 r. w gminie Żurawina rolnicy złożyli wniosek o odstrzał lub przeniesienie bobrzych rodzin, spiętrzających wodę i podkopujących wały przeciwpowodziowe. Decyzja taka nie została wydana, planuje się natomiast wprowadzić szereg rozwiązań przeciwodziałających niepożądanej aktywności zwierząt.

 

sobota, 02 lipca 2011, echoforever

Polecane wpisy

  • Studia podyplomowe

    Na Uniwersytecie Wrocławskim przygotowane zostały nowe studia podyplomowe Ocena zasobów środowiska i zagrożeń środowiskowych. Studia uzyskały dofinansowanie ze

  • Wyjątkowe zdarzenia przyrodnicze na Dolnym Śląsku

    W październiku ukazała się publikacja pt. "Wyjatkowe zdarzenia przyrodnicze na Dolnym Śląsku i ich skutki". Jest to monografia podsumowująca grant badawczy, wyd

  • Znajdź powódź

    Na stronach National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) znajduje się użyteczny serwis, którego jedną z funkcji jest wizualizacja stanów wody z sieci