Zbiór informacji o zdarzeniach katastrofalnych w środowisku Dolnego Śląska prowadzony od grudnia 2007 r. oraz dodatkowe wiadomości z innych części kraju, Europy, świata o najbardziej spektakularnych procesach geomorfologicznych
Blog > Komentarze do wpisu
Studia podyplomowe

Na Uniwersytecie Wrocławskim przygotowane zostały nowe studia podyplomowe
Ocena zasobów środowiska i zagrożeń środowiskowych.

Studia uzyskały dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Przewidziany czas trwania studiów to II semestry.

Uwaga: zapisy tylko do 11 lutego 2011 r. (ilość miejsc ogrniczona).

Program studiów dotyczy identyfikacji i oceny powierzchniowych procesów geodynamicznych, w tym działań w ramach Systemu Ochrony Przeciwosuwiskowej w Polsce (SOPO),  hydromorfologicznej oceny rzek, zagrożeń geomorfologicznych w dolinach rzek, ochrony i rekultywacji gleb, oceny jakości powietrza i ochrony atmosfery, waloryzacji krajobrazu, zasad prowadzenia działalności gospodarczej na terenach chronionych, w szczególności na obszarach Natura 2000.
Zajęcia będą składać się z części kameralnej (wykłady, ćwiczenia, seminarium) oraz terenowej i laboratoryjnej, gdzie uczestnicy w praktyce będą ćwiczyć poznawane metody oceny i waloryzacji poszczególnych elementów środowiska.

Więcej informacji do uzyskania po kliknieciu na banner:

logo studiow

piątek, 17 grudnia 2010, echoforever

Polecane wpisy

  • Rzeka Ślęza

    Przepływająca przez Wrocław Slęza jest ciekiem, który z reguły nie budzi większego zainteresowania. Nie ma na jej temat wielu informacji w literaturze hydrologi

  • Wyjątkowe zdarzenia przyrodnicze na Dolnym Śląsku

    W październiku ukazała się publikacja pt. "Wyjatkowe zdarzenia przyrodnicze na Dolnym Śląsku i ich skutki". Jest to monografia podsumowująca grant badawczy, wyd

  • Znajdź powódź

    Na stronach National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) znajduje się użyteczny serwis, którego jedną z funkcji jest wizualizacja stanów wody z sieci