Zbiór informacji o zdarzeniach katastrofalnych w środowisku Dolnego Śląska prowadzony od grudnia 2007 r. oraz dodatkowe wiadomości z innych części kraju, Europy, świata o najbardziej spektakularnych procesach geomorfologicznych
Blog > Komentarze do wpisu
Jak czytać dane hydrologiczne IMGW

W kilku publikacjach Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej spotkałem się z sytuacją, że podawano wartości odczytów wodowskazowych bez wyjaśnienia stosowanych skrótów. Nie dociekam dlaczego pominięto ten szczegół. O ile stosowane skróty są ustalone arbitralnie i powinny być zrozumiałe dla każdego fachowca od spraw fluwialnych, o tyle odbiorcy korzystającemu okazjonalnie z danych nastręczają pewne trudności.

Pełne wyjaśnienie skrótów znajdziemy w Rocznikach hydrologicznych (mam na myśli tomy, których dobra tradycja wydawania zanikła po 1983 r. na rzecz nad wyraz skromnych Biuletynów Państwowej Służby Hydrologiczno-Meteorologicznej). Na ich podstawie zamieszczam znaczenie skrótów dla osób poszukujących takich informacji:

WW - najwyższa wartość obserwowana,

W - najwyższa wartość w roku,

SW - średnia wartość z najwyższych w okresie,

SS - średnia wartość w okresie,

S - średnia wartość w roku,

SN - średnia wartość z najniższych w okresie,

N - najniższa wartość w roku,

NN - najniższa wartość obserwowana.

Po wymienionych skrótach literowych stawia się jeszcze jedną literę, odnoszącą się do mierzonych wartości, np. W - stan wody lub Q - przepływ. Tak więc WWQ oznaczać będzie najwyższą wartość przepływu obserwowaną od początku prowadzonych pomiarów, czyli najczęściej od 1951 r.

W publikacjach IMGW znajdują się także inne, łatwiejsze do odszyfrowania skróty, np.

A - powierzchnia zlewni,

Km - kilometr biegu rzeki,

Pz - wysokość punktu zerowego wodowskazu nad poziomem morza (punkt zerowy nie musi być jednoznaczny z powierzchnią dna),

P - opad w mm,

H - odpływ,

Pśr - zmącenia w g m-3,

R - transport rumowiska w t,

bo - brak obserwacji,

np. - obserwacje nie publikowane.

sobota, 18 października 2008, echoforever

Polecane wpisy

  • Rzeka Ślęza

    Przepływająca przez Wrocław Slęza jest ciekiem, który z reguły nie budzi większego zainteresowania. Nie ma na jej temat wielu informacji w literaturze hydrologi

  • Zimna Zośka wcześniej

    Zimna Zośka wcześniej i majowy śnieg Tak w skrócie można byłoby zatytułować sytuację, jaka rozgrywała się na Dolnym Śląsku 3 maja 2011 r. Nie było wesoło. Sezon

  • Barycz - roztopy śródzimowe

    Mamy styczeń 2011 r. Od kilku dni nagłe, wyraźne ocieplenie powoduje roztapianie pokrywy snieżnej, która niemal przez cały grudzień i początek nowego roku pokry