Zbiór informacji o zdarzeniach katastrofalnych w środowisku Dolnego Śląska prowadzony od grudnia 2007 r. oraz dodatkowe wiadomości z innych części kraju, Europy, świata o najbardziej spektakularnych procesach geomorfologicznych
Blog > Komentarze do wpisu
Największe powodzie XX w.

Według szacunków UNESCO w XX w. wskutek powodzi na świecie mogło stracić życie ok. 9 mln osób. U schyłku stulecia w każdym roku miały miejsce 150-170 takie zdarzenia. Co roku dotykają one ok. 20 tys. ludzi. W samych Chinach, gdzie z powodziami walczy się aktywnie od 4 tys. lat między 1890 a 1960 r. życie straciło 5 mln Chińczyków.

Landsat Imagery for the Mississippi Flood of 1997(Space Imaging EOSAT)

Wyrywkowy spis największych powodzi XX w.:

1911 r. - wylała chińska rzeka Jangcy, zginęło ok. 100 tys. osób,

1931 r. - powódź na Huang Ho spowodowała śmierć 3,7 mln ludzi,

1939 r. - powódź u ujścia Huang Ho,  do 500 tys. ofiar śmiertelnych,

1942 r. - powódź w ujściowych odcinkach Gangesu i Brahmaputry, śmierć 42 tys. ludzi,

1948 r. - w Kolumbii Brytyjskiej (Kanada) wielka powódź roztopowa pozbawiła dachu nad głową 2000 osób,

1953 r. - styczniowy sztorm u wybrzeża Morza Północnego zniszczył 500 km wałów morskich, 1600 km2 powierzchni Belgii i Holandii znalazło się pod wodą, zginęło 1800 osób, zostało zniszczonych 43 tys. domów, zasolenie gleby uniemożliwiło uprawę zalanych gruntów rolnych przez kilka kolejnych lat.

1953 r. - spiętrzenie poziomu morza i wywołane nim cofki we Wschodniej Anglii spowodowały smierć 300 osób,

1953 r. - jedna z najrozleglejszych współczesnych powodzi - w Amazonii zalane 4 640 tys. km2, brak wiekszych strat ze względu na minimalną gęstość zaludnienia obszaru objętego powodzią,

1966 r. - obfite pady w północnej części Włoch (w 40 godzin 1/3 rocznej sumy opadowej) spowodowały nagłe wezbranie rzek. Oprócz wielkich strat materialnych życie straciły 144 osoby. Ucierpiały zabytki Florencji (zniszczone 1400 dzieł sztuki, utopiony zbiór 1 mln książek Biblioteki Narodowej), 33 zabitych floreńczyków. Powódź tę ocenia się jako koronny przykład następstw deforestacji stoków,

1970 r. - majowa powódź w Transylwanii i Karpatach Rumuńskich wskutek opadów deszczu i śniegu,

1970 r. - powódź w Bangladeszu,  według różnych szacunków 300 tys. -1 mln zabitych,

1974 r. - wielka powódź w Australii - w ciągu 17 godzin zanotowano  480 mm opadu, w miejscowościach Darwin i Broome (Australia Zachodnia i Północna) poziom wody sięgnął wysokości słupów telegraficznych. Zginęło 200 osób, a ponad 20 tys. straciło dach nad głową. 

1986 r. - wylew Mississipi w Stanach Zjednoczonych objął powierzchnię 9,5 mln km2,

1991 r. - lipcowa powódź w Chinach określana jako "powódź XX w.", 1400 ofiar smiertelnych,

1992 r. - w listopadzie na Filipinach 2-3 tys. ofiar wskutek tzw. flash flood (nagła powódź po intensywnych opadach),

1993 r. - lipicowa powódź Mississipi i Missouri związana z działaniem El-Nino, w 9 stanach USA rzeki zalały 44 tys. km2, zniszczyły 50 tys. domów, powodując śmierć 50 osób i straty materialne szacowane na 125 mld $,

1993 r. - fala tsunami o wysokości 30 m zalała wyspę Okushiri-To na zach. od Hokkaido (Japonia) powodując śmierć 300 osób,

1994 r. - wielkie wystąpienie z brzegów Renu, nad którym zachowało się jedynie 10% naturalnych terenów zalewowych w wyniku antropopresji i utwardzania powierzchni, podtopiona Kolonia (Niemcy),

1997 r. - "Powódź stulecia" w Polsce wskutek 3 fal opadowych 3-10 lipca, 15-23 lipca i 24-28 lipca - front opadowy na kontakcie chłodnego powietrza polarno-morskiego oraz ciepłego i wilgotnego powietrza zwrotnikowego; zalane miasta Krnów, Opawa, część Ostrawy w Czechach, w Polsce np. ewakuacja 1300 mieszkańców Wilkanowa. W Kłodzku kulminacja fali Nysy Kłodzkiej 655 cm (70 cm ponad absolutne maksimum), w Trestnie przed Wrocławiem na Odrze 724 cm (294 ponad stan alarmowy), prędkość fali powodziowej 1,6 km h-1. Śmierć 55 osób, 162 tys. ewakuowano, ucierpiało ok. 1,2 mln, woda zalała 672 tys. ha ziemi, zmagało się z nią 1358 miejscowości,

1998 r. - w wyniku powodzi w Chinach i Korei Południowej straciło życie ponad 3,5 tys. ludzi, ucierpiało ok. 240 mln osób, zniszonych zostało 21,5 mln ha upraw, straty materialne wyniosły 30 mld $,

1998 r. - powodzie w Bangladeszu w okresie od czerwca do września pochłonęły życie 4,5 tys. osób,

1998 r. - wezbrania rzek w Polsce i Czechach, zginęły 52 osoby,

2000 r. - listopadowa powódź w Hat Yai, największym mieście w południowej Tajlandii, śmierć poniosło 50 osób, ponad 10 tys. osób straciło dach nad głową.

2000 r. - listopadowa powódź po gwałtownych deszczach w Indonezji ze skutkiem smiertelnym dla 86 osób.

(lista będzie uzupełniana - MK)

niedziela, 30 grudnia 2007, echoforever

Polecane wpisy

  • Rzeka Ślęza

    Przepływająca przez Wrocław Slęza jest ciekiem, który z reguły nie budzi większego zainteresowania. Nie ma na jej temat wielu informacji w literaturze hydrologi

  • Studia podyplomowe

    Na Uniwersytecie Wrocławskim przygotowane zostały nowe studia podyplomowe Ocena zasobów środowiska i zagrożeń środowiskowych. Studia uzyskały dofinansowanie ze

  • Wyjątkowe zdarzenia przyrodnicze na Dolnym Śląsku

    W październiku ukazała się publikacja pt. "Wyjatkowe zdarzenia przyrodnicze na Dolnym Śląsku i ich skutki". Jest to monografia podsumowująca grant badawczy, wyd